Aydar Sharipov

Yandex - Samvel

Cinematography
SAMVEL

Yandex - Samvel

Shot on 16mm Kodak Film

Director - Evgenii Bakirov
DOP - Aydar Sharipov
Produсer - Anastasia Khoreva
Executive produсer - Karina Tateosyan
Line produсer - Andranik Babayan
Associated produсer - Alena Morozova
Sound / Sound Design: Jora Vensky / Vladislav Kotov
Editor - Alexey Nazarchyk
Soundman - Arsen Akhobyan
Сamera mechanic - Alexey Alenichev

Starring:
Samvel Galstyan